210525 Heavymetal No Bannerannonse Kg2022 80x500px

Oslo Kommune med midler til band

av yngve

For Oslos kulturliv er det opprettet en pott med midler til blant annet onlinekonserter.

HER søker du.

Sakset fra pressemelding

"Det er nå fire uker siden Oslo startet med restriksjoner som medførte vanskeligheter å gjennomføre arrangementer grunnet smittefare. I lys av konsekvensene dette medfører ønsker nå Oslo Kommune å lette på søknadsfrister for tilskuddordningen, som gjør at Oslos kulturliv kan få støtte til prosjekter som kan gi hjemme isolerte innbyggere et kulturtilbud.

Aktører innen f.eks. musikk nå kan søke om støtte til å gjennomføre konserter strømmet på internett. 

"Kulturlivet har kommet i en veldig vanskelig situasjon nå som store deler av samfunnet er satt på vent for å hindre koronasmitte. Samtidig ser vi at det er stor kreativitet for å få kunst, musikk, teatre og litteratur ut til innbyggerne som for det meste er hjemme om dagen. Derfor tilpasser vi ordningen med løpende kulturtilskudd sånn at det skal gå fortere å få penger og at det blir lettere å få støtte til digitale tilbud" sier kulturbyråd i Oslo kommune Rina Mariann Hansen.

Tilbakevirkende kraft

Det kan søkes om tilskudd til arrangementer som allerede er gjennomført etter innføringen av nasjonale og regionale restriksjoner 12. mars. Arrangementene må gjennomføres i tråd med myndighetenes krav til smittevern

Kan søke løpende

Det er tilskuddsordningen Løpende tilskuddsordning for kunst- og kulturtiltak som er det kunst- og kulturaktørene søker om. Søknadsfristen er løpende. Alle vil få svar innen kort tid."

Foto, Cavalera@Rockefeller, fotograf: Boris Danielsen

Cavalera Oslo 141119 Boris På Foto (1)