Tersivel, doom/death

av yngve

Tersivel 21

Bilde, fotograf: Ukjent

Monolittisk død/doom pakket i en post-metalisk atmosfære.

Klippet her fikk vi av Fernando@Mighty Music.

Tersivel@www

Bandet startet opp i Argentina i 2004, men relokaliserte til Sverige og Malmø.

"Weeping Iron Tears   shows a dramatically increase in intensity in the musical approach. Borderlining post-metal  with a solid dose of death/doom metal, Tersivel era 2021 is a monolithic offer that conveys  atmospheres of Enslaved, The Ocean, Gojira and even early Opeth at the same time."